Intervju med Lars Thunberg, Styrelseordförande i VA Automotive på Aktiespararna 2017-09-06.