Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet “One Stop Shop” effektiviserar vi koncernledningsstrukturen från den 1 april 2017.
Läs mer >>