”Nya order till affärsområdet VA Tooling”

VA Tooling har erhållit nya affärer i både Tyskland och Sverige på sammanlagt 15 MSEK.
Fördelning: Tyskland ca 12 MSEK och Sverige ca 3 MSEK.
Dessa order utgör ca 7% av omsättningen i Tyskland samt ca 1,5% av omsättningen i Sverige.
Avser orders till BMW ca 7 MSEK, Ford ca 3 MSEK och Scania ca 5 MSEK.
Beläggning/leverans: Slutleveransen är fram till halvårsskiftet 2017.