Hela Automotivebranschen har ett stort kompetensbehov och redan idag är det svårt med rekryteringen, i första hand inom plåtformning och verktygskonstruktion.
Vi måste synliggöra dessa bristyrken i ett tidigt skede så vi skapar de bästa förutsättningarna för framtida gymnasie- och yrkesval. Välkomna

Läs mer om Industrinatten >>