Den förväntade resultateffekten av produktionsflytten från Uddevalla till Hässleholm kommer främst visa sig i en minskning av de fasta kostnaderna. Kostnadsminskningen är till största delen relaterad till lokal- och driftskostnader och beräknas uppgå till ca 1,5 – 2,0 MSEK. Uddevalla enheten består idag av åtta kollektivanställda samt tre tjänstemän.
Alla anställda har per dags datum erbjudits fortsatt anställning inom koncernen.

Läs mer >>