VA Components har, som är en del av VA Automotive, tagit en order på framtagning av nya pressverktyg med efterföljande produktion.
Vår slutkund är NEVS – en framtida aktör inom el-bilssegmentet.
Läs mer >>