VA Automotive har erhållit en ny order gällande verktygstillverkning och produktion av plåtdetaljer för bränsletankar i rostfritt material.
Det totala ordervärdet är ca 120 MSEK fördelat över 6 år och med start under första kvartalet 2017.
Läs mer >>