VA Automotive erhåller återigen en order från elbilstillverkaren NEVS.
Ordern har ett totalt värde på ca 8,5 MSEK och spänner över en tid på ca 3 år. Ordern kommer i sin helhet att hanteras inom befintlig kapacitet i koncernen och startar omgående.
Läs mer >>