VA Tooling tar order motsvarande ca 14.5 MSEK och avser tillverkning av formverktyg. Kunden är Raufoss Automotive Group, vilken är en global  välrenommerad underleverantör till Automotive-industrin.

Läs mer >>