VA Tooling har erhållit nya affärer i både Tyskland och Sverige på sammanlagt 15 MSEK.
Harriet Lidh, VD för VA Tooling, kommenterar:
– För oss känns detta mycket tillfredställande och vi ser det som ett bevis på att vi utvecklas i rätt riktning och även stärker våra positioner på både den svenska och tyska marknaden.