VA Automotive AB (publ) (”VA Automotive”), som erbjuder aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter, meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Avanza Bank till Stockholm Certified Advisers AB. Bytet sker den 1 januari 2018.<
Ladda ner >>