VA Automotive i Hässleholm har förvärvat inkråmet i NOCO AB. Affären beräknas tillföra VA Automotive en årlig omsättning på  ca 15-20 Msek de närmaste 5-7 åren.
Läs mer >>