VA Automotive erhåller genom sitt dotterbolag VA Tooling order avseende tillverkning av pressverktyg åt F:a Binder GmbH i Tyskland.
Läs mer >>