MENU

Den svenska fordonsindustrin står
inför stora utmaningar under de
närmaste 10-20 åren

För de kommande åren är ett antal politiska mål uppsatta. Inom EU får nya bilar år 2020 släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer. Vidare ska antal dödade i trafiken år 2020 ha halverats jämfört med år 2010.

I Sverige är myndigheter och företag överens om att transporter måste fortsätta att leverera värde för samhälle och industri, men med minimal miljöpåverkan samt färre skadade och dödade i trafiken. Svenska företag och myndigheter har

Hållbara tillverkningssystem

Fordonsindustrin kommer att fortsätta den starka fokuseringen på energioptimerade vagnkoncept. Målet är att öka energieffektiviteten med 20-60 % och uppnå 15-70 % förnybara drivmedel beroende på vagnstyp fram till år 2020. Därför kommer arbetet med att minska fordonsvikten att fortsätta. Höghållfasta stål och lättviktsmaterial kommer att användas

R&D